Aktualności

Dobrodzieje obdarowani!

Wspaniała uroczystość w Teatrze Naszym!

Tytułami Dobrodziejów Łaskawych, Dobrodziejów Honoris Causa i Dobrodziejów Nadzwyczaj Łaskawych obdarowani zostali ci, którzy w 2018 roku wsparli finansowo jeleniogórski ośrodek onkologiczny. Zebrano 150 tysięcy złotych, które przeznaczono na zakup aparatury medycznej. Po raz 23 hojni ofiarodawcy spotkali się w Teatrze Naszym w Michałowicach na „Podwieczorku z Dobrodziejem”, który w tym miejscu organizuje Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

- Kolejny raz jest powód, abyśmy się spotkali. Dzięki Państwa pomocy możemy naprawdę robić dużo więcej niż wydawało nam się, że jest to możliwe – dr Kazimierz Pichlak dziękował ze sceny Dobrodziejom 2018 i przyjaciołom oddziału słowami, napisaną przez siebie kolędą i autorskimi fotografiami. A Tadeusz Kuta - który wraz z Jadwigą od samego początku bezinteresownie wspierają tę inicjatywę otwierając dla gości podwoje Teatru Naszego – wręczał Dobrodziejom egzemplarze wydanych właśnie tekstów autorskich sztuk.

Tytuł Dobrodzieja Nadzwyczaj Łaskawego 2018 otrzymali:

SIMET S.A. (Prezes Ryszard Grot), Zbigniew Ładziński, DR.SCHNEIDER (Dyrektor Adrianna Gurdak), Alicja i Tadeusz Mazur, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze (Prezes Włodzimierz Stasiak), ULTIMA sp. z o.o. (Prezes Jerzy Kokorudz), WEPA Professional S.A. (Prezes Janusz Bryliński), Sylwia Ładzińska, DWS DRAEXLMAIER (Dyrektor Joanna Stawska, Dyrektor Thomas Kruger), Iwona Skornowicz i Jacek Chojka, TEATR NASZ (Jadwiga i Tadeusz Kutowie).

- Mieć komu dziękować to kapitał, który gromadzi się przez dłuższy czas. Móc komuś podziękować to wartość dodana – przywołał dr Pichlak sentencję Reginy Chrześcijańskiej, szefowej Wydawnictwa Ad Rem. Wartością dodaną „Podwieczorku z Dobrodziejem 2018” był znakomity spektakl Teatru Naszego pt. „Pralnia”. Dobrodzieje i wszyscy „wielce zasłużeni dla sprawy” konsumowali wartość dodaną z ogromnym aplauzem.