Aktualności

"Deja vu..." wydrukowane!

Sztuka autorstwa Tadeusza Kuty pt.: "Deja vu, czyli windą do nieba" ukazała się w kwartalniku kulturalno-literackim "Metafora".  Znalazła się w doborowym gronie różnych tekstów znakomitych autorów, w tym wybitnej poetki Urszuli Kozioł i znakomitego reżysera Krzysztofa Zanussiego.

"Metafora" to niezwykle interesujące zjawisko. Pismo wydawane jest przez krakowskie Wydawnictwo Miniatura i Stowarzyszenie Siwobrodych Poetów. Każdy numer ma innego redaktor naczelnego, który otrzymuje dowolność w doborze autorów i tekstów.

Numer z "Deja vu..." jest owocem pracy jeleniogórskiego prozaika i filologa  Jędrzeja Solińskiego. Przyjechał z "Metaforą" na czwartkowe (1 lutego) przedstawienie "Szczęściarzy" w Teatrze Naszym. Opowiadał, że gdy zaproponowano mu przygotowanie numeru "Metafory", nie miał wątpliwości, że powinno się w nim znaleźć miejsce dla "Deja vu...". Sztukę widział na deskach Teatru Naszego, a decyzję o tym, by ją wydrukować, podjął jeszcze przed otrzymaniem przez Teatr Nasz nagrody za "Deja vu..." podczas Przeglądu Małych Form Teatralnych w Łodzi ubiegłym roku.

"Metafora" z tekstem naszego przedstawienia będzie do kupienia w jeleniogórskim Centrum Kultury w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej. Jej swoistą kontynuacją będzie otwarte dla wszystkich spotkanie niektórych autorów tekstów. Odbędzie się w najbliższy wtorek, 6 lutego, około godz. 19.30 w klubie "Kwadrat" JCK przy ul. Bankowej w Jeleniej Górze. Wezmą w nim udział Jadwiga i Tadeusz Kutowie.